Floor Mats

Rubber & Vinyl Mats

Hot_Press_Coil.jpg

Hot Pressed Coil Mat

Standard Size :

2'x3', 3’×4’, 3’×5’, 4’×6’

Thickness : 10 mm

Welcome_Coil_Mat.jpg

Hot Pressed Welcome Coil Mat

Standard Size :

2'x3', 3’×4’, 3’×5’, 4’×6’

Thickness : 10 mm

Normal_Duty_Coil_Mat.jpg

Normal Duty Coil Mat

Roll Size :

4’ × 40’

Thickness : 10 mm

Heavy_Duty_Coil_Mat.jpg

Heavy Duty Unbacked Coil Mat

Roll Size :

4’ × 40’

Thickness : 15 mm

ENTRAP 6mmb.jpg

Entrap Mat

Roll Size : 

4' x 

Thickness : 6 mm

ENTRAP 8mmb.jpg

Entrap Mat

Roll Size : 

3’ × 40'

Thickness : 8 mm

Safe_Walk.jpg

Safe-Walk Mat

Standard Size : 

3’×5’, 4’×6’

Thickness : 12 mm

Comfort_Flow.jpg

Comfort Flow Mat

Standard Size : 

3’×5’, 4’×6’

Thickness : 12 mm

Super_Scrape.jpg

Super Scrape Mat

Standard Size : 

3’×5’

Thickness : 6 mm

Safety_Scrape.jpg

Safety Scrape Mat

Standard Size : 

3’×5’

Thickness : 6 mm

Rubber-Stud_Roll.jpg

Rubber Stud Roll

Roll Size : 

3’ × 33’, 4' x 33'

Thickness : 4 mm

Rubber_Stud.jpg

Rubber Stud Tile

Standard Size : 

2’× 2’

Thickness : 4 mm